31 januari 2010

Watts Towers.


Watts är en förort i Los Angeles som vi hört om i nyhetsrapporterna. Kravaller och polisvåld var vad jag kände till före mitt besök där. Och det var dramatiskt även på bilturen dit. I en gatukorsning hade en polisbil prejat upp en Porsche på trottoaren och sherifferna hade med dragna vapen tvingat ner två grabbar på motorhuven och var fullt sysselsatta med att sätta handbojor på dem när vi passerade. Vårt ärende var annars att besikta Watts Towers ,som en italiensk immigrant, Simon Rodia, byggde av skrot på sin fritid under en trettioårsperiod mellan 1921-54. Totalt är det 17 konstruktioner varav två är trettio meter höga.

Inga kommentarer: